Transposon
Name: IS1216E       (Synonyms: ISS1Y, ISEfa14)
Family: IS6
Evidence of Transposition: yes
 Host     

Host Organism:Enterococcus faecium
Place of Origin:Japan

 Map      Terminal Inverted Repeats (IR)     

IRL (Length: 23 bp)GGTTCTGTTGCAAAGTTTTAAAT
IRR (Length: 23 bp)GGTTCTGTTGCAAAGTTTTAAAT

 Sequence     
DNA SequenceLength  809 
--------10 --------20 --------30 --------40 --------50 --------60 --------70 --------80 --------90 -------100
GGTTCTGTTG CAAAGTTTTA AATCTACTAT CAAATAAGGT AGAATAATAG AAAAAGATAG CAGGAGGAAT GACGATGAAT CATTTTAAAG GAAAGCAATT 100
TCAGCAGGAT GTGATTATTG TAGCCGTGGG CTACTATCTT CGTTATAACC TTAGCTATCG TGAAGTTCAA GAAATCTTAT ATGATCGTGG CATTAACGTT 200
TCTCATACGA CGATTTATCG TTGGGTGCAA GAATATGGCA AACTACTCTA TCAAATTTGG AAAAAGAAAA ATAAAAAATC CTTTTATTCA TGGAAAATGG 300
ATGAAACGTA CATCAAAATT AAAGGAAAAT GGCATTATTT GTATCGAGCC ATCGATGCAG ATGGTTTAAC CTTGGATATT TGGTTACGTA AAAAACGGGA 400
CACACAAGCA GCCTATGCTT TTCTTAAGCG GTTAGTGAAG CAGTTTGATG AACCGAAGGT TGTAGTCACA GATAAAGCCC CCTCTATTAC AAGTGCCTTT 500
AAGAAACTAA AAGAATACGG CTTTTATCAA GGGACAGAAC ATCGTACCAT TAAATACCTG AATAATTTGA TTGAACAAGA CCATCGTCCA GTAAAGAGAC 600
GCAATAAATT CTATCGAAGT TTACGCACTG CCTCTACCAC GATTAAAGGC ATGGAAGCCA TTCGAGGATT ATATAAGAAA ACCCGAAAAG AAGGCACTCT 700
CTTCGGGTTT TCGGTCTGTA CTGAAATCAA GGTATTATTG GGAATCCCAG CTTAAATCAT AGATACCGTA AGGGATTTTA TTCTTTATTT AAAACTTTGC 800
AACAGAACC

 ORFs     
ORF Summary
Gene Name Associated TE Coordinates Class Sub Class Orientation
tnp IS1216E 69-755 Transposase   +

ORF Details
Gene Name Protein Name Associated TE Length Coordinates Strand
tnp Tnp IS1216E 687 69-755 +
Class:   Transposase
Transpoase Chemistry:   DDE
Protein Sequence:  
MTMNHFKGKQ FQQDVIIVAV GYYLRYNLSY REVQEILYDR GINVSHTTIY RWVQEYGKLL YQIWKKKNKK SFYSWKMDET YIKIKGKWHY LYRAIDADGL
TLDIWLRKKR DTQAAYAFLK RLVKQFDEPK VVVTDKAPSI TSAFKKLKEY GFYQGTEHRT IKYLNNLIEQ DHRPVKRRNK FYRSLRTAST TIKGMEAIRG
LYKKTRKEGT LFGFSVCTEI KVLLGIPA